Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een verordening, die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt, ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze verordening geldt specifieke regelgeving voor de privacy in de gezondheidszorg.

VaccinatieZorg B.V. is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers die bellen met een hulpvraag. In dit kader verwijst VaccinatieZorg naar de Privacyverklaring.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Voor ondersteuning bij de uitvoering van de AVG heeft VaccinatieZorg B.V. de expertise van Stichting Privacyzorg ingeschakeld. De functionaris gegevensbescherming (FG) voor VaccinatieZorg is verbonden aan Stichting Privacyzorg.
De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert VaccinatieZorg B.V. over de privacywetgeving. Het toegekende FG-nummer is FG001774.