De meest gestelde vragen over griepvaccinatie

Wat is griep eigenlijk?

Je kunt 3 soorten griep bij een ziekmelding onderscheiden:

• de echte griep (Influenza) met als symptomen: snel opkomende koorts, spierpijn, rilllerigheid, vermoeidheid, keelpijn en hoesten;
• een stevige verkoudheid;
• niet lekker in je vel voelen, te laat naar bed gegaan, geen zin om te komen werken

Werkt het vaccin van VaccinatieZorg ook tegen de Mexicaanse griep uit 2009?

Het Mexicaanse griepvirus dat in 2009 rondwaarde in Europa is inmiddels verder geëvolueerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt het vaccin ieder jaar weer opnieuw samen. Delen van het Mexicaanse griepvirus uit 2009 vormen de ingrediënten van het vaccin dat dit jaar door VaccinatieZorg gebruikt wordt. Gelukkig heeft de Mexicaanse griep in 2009 niet voor de vele gevreesde slachtoffers gezorgd. Wel zijn relatief veel mensen buiten het normale griepseizoen (februari/maart) flink ziek geweest.

Word je ziek van een vaccinatie tegen de griep?

vragen griep vaccinatieNee, absoluut niet. In Nederland worden jaarlijks meer dan 3 miljoen mensen die tot de risicogroepen (ouderen, cara- en hartpatiënten) behoren gevaccineerd tegen de griep; uiteraard worden deze mensen niet ziek van de vaccinatie. Bij vaccinatie wordt een klein beetje inactief virus ingebracht waardoor het afweersysteem geprikkeld wordt om antistoffen aan te maken. Het inactieve virus kan absoluut geen griep veroorzaken. Wel kan het zo zijn dat je je iets slapper voelt de dag(en) na de vaccinatie omdat je lichaam antistoffen moet aanmaken.

Is het niet gewoon gezond om af en toe eens de griep te krijgen?

Ja en nee. Ja, omdat het lichaam dan weer geprikkeld wordt om antistoffen aan te maken. Nee, omdat juist op het moment dat je de griep krijgt je deze antistoffen al nodig hebt. Door vaccinatie prikkel je het afweersysteem en ben je optimaal voorbereid tegen het griepvirus. Daarnaast is het zo dat je er niets aan hebt als je met koorts en eventueel complicaties in bed ligt. Een griepvaccinatie heeft exact hetzelfde resultaat als een keertje de griep krijgen alleen zonder het vervelende ziekteproces

Helpt een griepvaccinatie ook tegen verkoudheid?

Uiteraard helpt vaccineren alleen goed bij Influenza maar een vaccinatie zorgt ook voor een hogere weerstand in het algemeen waardoor de kans op een hevige verkoudheid ook minder wordt.

Waarom biedt griepvaccinatie slechts 80% bescherming tegen de griep?

Dit heeft niets te maken met de kwaliteit van het vaccin maar veel meer met de samenstelling ervan. In een griepvaccin zit een cocktail van drie virussen waarvan de WHO veronderstelt dat die de komende winter zal heersen. Soms zit men er naast en steekt een ander virus de kop op, maar vanwege de hogere weerstand zul je veel minder last hebben dan iemand die niet gevaccineerd is.

Komt er een arts of een verpleegkundige vaccineren?

VaccinatieZorg vaccineert uitsluitend met artsen! In sommige gevallen kan een vaccinatie leiden tot bijvoorbeeld een flauwte aanval of in zeer zeldzame gevallen een allergische reactie. Een arts weet dan precies hoe te handelen en kan eventueel medicamenten toedienen.

Ik ben of wil zwanger worden. Mag ik mij dan laten vaccineren?

Helaas heeft de wetenschap niet 100% kunnen aantonen dat griepvaccinatie geen gevaar oplevert voor het ongeboren kind. Wij adviseren dan ook dat u alleen een griepvaccinatie neemt na overleg met uw huisarts.

Mag iedereen gevaccineerd worden?

Voorafgaand aan de vaccinatie dient iedere deelnemer een anamneseformulier in te vullen en te ondertekenen. De meeste mensen kunnen zonder probleem gevaccineerd worden. Er zijn een paar uitzonderingsgevallen die meestal te maken hebben met het productieproces van het vaccin. Griepvaccins worden gekweekt op basis van kippeneieren. Dat betekent dus dat mensen met een allergie voor kippeneiwit of veren niet gevaccineerd mogen worden. Daarnaast kunnen er overgevoeligheden zijn voor bepaalde antibiotica of middelen die ook in huidreinigingsmiddelen gebruikt worden. Ook Guillain-Barré patiënten mogen niet gevaccineerd worden.

Wat levert griepvaccinatie op?

• De griep hebben is niet prettig voor zowel de medewerker als de werkgever. De medewerker ligt 5 tot 10 dagen ziek in bed en kan niet deelnemen aan het arbeidsproces, maar ook niet aan zijn eigen sociale leven; kinderen moeten naar school, sportcompetitie loopt gevaar, vakantie moet uitgesteld of afgezegd worden.
• Het werk moet toch doorgang vinden. Werkgever moet in sommige gevallen op zoek naar een vervanger of loopt zelfs omzet mis. Werknemer zal tegen een achterstand aanlopen die hij moet inhalen.
• Financieel gezien levert iedere geïnvesteerde euro in griepvaccinatie ongeveer vier euro op in minder ziekteverzuim. VaccinatieZorg hanteert een model van Nyfer, het onderzoeksinstituut van Nijenrode, voor het berekenen van de kostenvoordelen. Een kosteneffectiviteitberekening en een exemplaar van het door Nyfer opgestelde rapport worden u kosteloos toegestuurd.

Kun je bij VaccinatieZorg ook terecht voor andere vaccinaties?

VaccinatieZorg vaccineert ook tegen DTP en Hepatitis A. Deze vaccins kunnen tegelijk met de griepvaccinatie worden toegediend. Voor grotere groepen kan VaccinatieZorg ook alle andere bekende vaccinaties verzorgen zoals Hepatitis B.