Ted van Essen over Griep. Klik hier om de bijbehorende presentatie te downloaden.

Met plezier kijkt VaccinatieZorg terug op een zeer geslaagde bijeenkomst op 4 juni jongstleden.

Er waren 35 belangstellenden aanwezig voor een uiteenzetting over Griep(vaccinatie) voor zorgmedewerkers en over MRSA op de werkvloer. Met name het onderwerp griep had grote interesse bij de deelnemers. De deelnemers koppelden terug dat zij het een nuttige ochtend vonden en met de verkregen informatie mogelijkheden zien binnen hun organisatie.

Op korte termijn zullen wij weer een bijeenkomst voor belangstellenden organiseren. Voorinschrijving/interesse aangeven hiervoor kan via onze mailbox: info@vaccinatiezorg.nl