Hepatitis A

Besmetting met hepatitis A kan op verschillende manieren gebeuren. Het hepatitis A virus wordt met de ontlasting uitgescheiden. Besmetting vindt met name plaats via besmet water en voedsel, maar het kan ook via besmette voorwerpen en handen. Mensen die voor hun beroep in aanraking komen met afvalwater zoals rioolwerkers en medewerkers van een afvalwaterzuivering lopen reëel gevaar van besmetting.

Hepatitis A (geelzucht) is een virusinfectie van de lever, veroorzaakt door het hepatitis A virus. Hepatitis A is zeer besmettelijk. Volwassenen die hepatitis A krijgen, zijn vaak 4 tot 6 weken ziek. Een kwart van deze mensen blijft nog langer ziek. Sommigen zijn zelfs een half jaar of nog langer niet in staat om te werken.

Een vaccinatie tegen Hepatitis A bestaat uit 2 vaccinaties die minimaal een half jaar tot maximaal een jaar na elkaar genomen dienen te worden. Vaak wordt een vaccinatie tegen Hepatitis A gecombineerd met een vaccinatie tegen Tetanus (DTP). Ook is het mogelijk een combinatievaccin te nemen tegen Hepatitis B.

Tarieven

De tarieven voor Hepatitis A vaccinaties zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en het aantal locaties dat moet worden bezocht en een uitvoering in combinatie met andere vaccinaties (hepatitis B, griep). Neemt u contact op met ons voor advies en een offerte op maat.