PrikPunt: eerste hulp bij prikaccidenten voor huisartspraktijken

Als werkgever doet u er alles aan om besmettingsgevaar van medewerkers in uw praktijk te minimaliseren. Toch komen prikaccidenten regelmatig voor in huisartspraktijken. Een praktisch probleem: er zitten immers patiƫnten in de wachtkamer. En een ethische kwestie: wilt u als huisarts uw eigen medewerkers behandelen? VaccinatieZorg biedt met de PrikPunt huisartsenmodule 24 uur per dag opvang, een professionele diagnose en desgewenst een snelle behandeling bij prikaccidenten.

Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, krab- of spatongevallen waarbij iemand risico loopt op bloed-overdraagbare aandoeningen. Besmetting is gevaarlijk voor de verwonde, maar soms ook voor de bron bij een wederkerig accident. Snel handelen is dus belangrijk.

Wat is PrikPunt?

PrikPunt van VaccinatieZorg BV is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt voor prikaccidenten. Deze landelijke opvang bij prikaccidenten is uniek in Nederland. Werknemers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht bij ons landelijk meld- en adviespunt. Onze meldlijn PrikPunt is bereikbaar op 088-7745463 en wordt bemand door BIG geregistreerde verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid voor risico-inschatting en advies bij prikaccidenten. Aan de hand van het LCI protocol van het RIVM bepalen zij, eventueel in overleg met onze arts microbiologen, welk risico uw medewerker loopt op besmetting met een bloed overdraagbare aandoening, hepatitis B, C of HIV. Zo nodig en indien gewenst regelen wij de eerste acute medische interventie op locatie . Ook kunnen de arts microbiologen doorverwijzen naar een HIV behandelaar in de regio. PrikPunt registreert alle binnengekomen meldingen en evalueert deze wekelijks met een externe epidemioloog. Dit bevordert de kwaliteit van de dienstverlening en geeft belangrijke informatie om prikaccidenten te voorkomen. Tevens worden cijfers aangeleverd voor onderzoek aan het RIVM. PrikPunt heeft raamovereenkomsten met alle branches in de zorg en handelt voor een derde van de zorginstellingen in Nederland de prikaccidenten af. Dat zijn ruim 3.000 prikaccidenten per jaar.

Huisartsenmodule PrikPunt

Steeds meer wordt een prikaccident als een logistiek en administratief probleem gezien door huisartsen. Daarnaast zeggen huisartsen dat de incidentie per praktijk zo laag is dat het lastig is om er veel ervaring mee op te doen. Tevens behandelen huisartsen liever geen eigen personeel. Regelmatig krijgt PrikPunt ook doorverwijzingen van verwonden die zich gemeld hebben bij de huisarts. PrikPunt heeft goede ervaringen met huisartsen in de samenwerking bij de eerste acute medische interventie van derden onder de regie van PrikPunt. Denk hierbij aan het verzorgen van een hepatitis B vaccinatie of het toedienen van immunoglobuline.

En de eigen medewerkers van de huisartspraktijk? Op veler verzoek van huisartsen heeft PrikPunt een aantrekkelijke module voor huisartsenpraktijken ontwikkeld. Tegen een sterk gereduceerd tarief kan de praktijk een huisartsen module afsluiten voor aansluiting bij PrikPunt voor de eigen medewerkers. Abonnementskosten en meldingstarief zijn opgenomen in de module die voor een jaar afgesloten wordt. PrikPunt kan naast de eerste telefonische opvang ook de eerste acute medische interventie voor u coƶrdineren. Wij zetten dan ons netwerk in van instellingen in de buurt of komen zelf op locatie om uw werknemer snel te helpen. Het staat de huisarts natuurlijk altijd vrij om dit zelf te regelen.

Aansluiten bij PrikPunt?

Via de pagina ‘Info’ kunt u een aanmeldformulier aanvragen voor de Huisartsenmodule.