Indien u een klacht heeft, laat het ons weten. Alleen dan kunnen wij uw klacht verhelpen en ervan leren.

Betreft de klacht een gemaakte afspraak tussen VaccinatieZorg en uw organisatie, dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon binnen VaccinatieZorg.

Is uw klacht van een andere orde, u heeft geen contactpersoon bij VaccinatieZorg of u komt er samen met uw contactpersoon niet uit, dan kan uw klacht ingediend worden bij het secretariaat van VaccinatieZorg via e-mail, post of telefonisch. Het secretariaat draagt er zorg voor dat uw klacht binnen 2 werkdagen (ma-vr) bij de klachtenfunctionaris komt.

Per e-mail: info@vaccinatiezorg.nl (vermeld in de ‘Onderwerp regel’ dat het een klacht betreft)
Per post: VaccinatieZorg B.V.
Ter attentie van de Klachtenfunctionaris
Langakker 5c
5371 EV Ravenstein
Telefonisch: 0486 – 41 72 72

Neemt u – voor een snelle afhandeling – in ieder geval de volgende zaken op in uw klacht:
o uw naam, adres en telefoonnummer (eventueel mailadres)
o de datum waarop u de klacht indient
o de datum van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft
o een duidelijke omschrijving van de klacht

Op verzoek sturen wij u de klachtenregeling toe.

Klachtenkantoorgebouw