MRSA dienstverlening voor werknemers via PrikPunt.

De Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) is tot nu toe de meest bekende resistente bacterie die zich verspreidt in de gezondheidszorg. De bacterie is niet gevoelig voor een aantal veel gebruikte antibiotica, waaronder de antibiotica die doorgaans wordt gebruikt voor stafylokokken infecties. Informeel heet MRSA ‘de ziekenhuisbacterie’ omdat MRSA vooral wordt opgelopen in ziekenhuizen. MRSA wordt binnen de zorg in toenemende mate ook buiten de ziekenhuizen gevonden, zoals in de ambulancesector, in verzorg- en verpleeghuizen én in de thuiszorg. MRSA komt vooral voor in omgevingen waar veel antibiotica wordt gebruikt zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen. Daarnaast komt MRSA om dezelfde reden veel voor binnen de veterinaire sector.

Met een aansluiting voor de MRSA dienstverlening kunnen werknemers zich melden bij de PrikPunt meldlijn via 088 77 454 63 voor een risico-inschatting en advies en de begeleiding van eventueel benodigde kweekafnames. De werkgever kan hiervoor een contract afsluiten of er kan op incidentele basis een melding in behandeling worden genomen (tarieven en een offerte worden op aanvraag verstrekt).

prikpunt banner

Werkgerelateerd

De dienstverlening is alleen bedoeld voor werkgerelateerde meldingen van mogelijke MRSA besmetting.

MRSA wat u moet doen bij een mogelijke besmetting?

MRSA (Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus) is een bacterie die infecties kan veroorzaken bij mensen met een verminderde weerstand. De bacterie is ongevoelig (resistent) voor een aantal in Nederland gebruikte antibiotica en moet daarom, indien nodig, behandeld worden met zogenaamde 2e lijns antibiotica. In uw werk kunt u te maken krijgen met een MRSA-besmetting. Als u besmet bent met MRSA heeft dat gevolgen voor uzelf, uw werk, uw collega’s en patiënten. Wanneer is er sprake van een MRSA-risico?

U kunt op verschillende manieren besmet raken met de MRSA-bacterie. Hieronder
noemen we de belangrijkste:

• U heeft in contact gestaan met een MRSA-besmette patiënt
• U heeft onlangs in een buitenlands ziekenhuis gelegen
• U heeft in het buitenland een behandeling ondergaan
• U heeft in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis gewerkt of verblijft daar regelmatig
• U bent in het verleden met MRSA besmet geraakt
• U werkt mee of woont op een bedrijf voor intensieve veehouderij (kalveren, vleeskuikens of varkens)

Als er een risico is dat u besmet bent met MRSA kunt u anderen besmetten, ook als u zelf niet ziek bent. Het is dus belangrijk dat u een en ander meldt! Vooral patiënten met een verminderde weerstand lopen risico als zij door u besmet worden. Daarom heeft dit ook gevolgen voor uw werk.

Waar kunt u zich melden?

Als er een kans is dat u tijdens/door uw werk besmet bent geraakt met MRSA, bel dan zo spoedig mogelijk met de PrikPunt meldlijn. De verpleegkundige die u aan de lijn krijgt, neemt met u de situatie door en bepaalt of het nodig is om kweken af te nemen. Dit gebeurt aan de hand van officiële richtlijnen van de Stichting Werkgroep Infectie Preventie (WIP). Indien nodig kan deze verpleegkundige direct een arts-microbioloog raadplegen. De verpleegkundige van PrikPunt legt uit wat er verder moet gebeuren en geeft een advies of u aan het werk kunt blijven.

Meer weten?

Voor meer informatie over PrikPunt of de MRSA dienstverlening of het maken van een afspraak neemt u contact op met ons.