Beroepsrisico vaccinaties

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie en de mensen die er werken. Uitgangspunt daarbij is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Als goed werkgever neemt u uw verantwoordelijkheid voor de gevolgen van arbeidsrisico’s. Niet alleen voor alle medewerkers, maar ook voor uitzendkrachten en stagiaires en zelfs bezoekers. Medewerkers met een verhoogd beroepsrisico op infectieziekten als hepatitis A of hepatitis B en tetanus, krijgen het advies zich te laten vaccineren. Daarmee vervult u uw zorgplicht als goed werkgever en optimaliseert u de inzet van uw medewerkers. VaccinatieZorg ondersteunt u daarbij graag.

Hepatitis A

Besmetting met hepatitis A kan op verschillende manieren gebeuren. Het hepatitis A virus wordt met de ontlasting uitgescheiden. Besmetting vindt met name plaats via besmet water en voedsel, maar het kan ook via besmette voorwerpen en handen. Mensen die voor hun beroep in aanraking komen met afvalwater zoals rioolwerkers en medewerkers van een afvalwaterzuivering lopen reëel gevaar van besmetting.

> Lees meer over Hepatitis A

Hepatitis B

Besmetting met Hepatitis B kan op verschillende manieren gebeuren. Het Hepatitis B virus wordt overgedragen door contact met menselijk bloed bij bijvoorbeeld prikaccidenten in de zorg of schoonmakers en gemeentewerkers die zich prikken aan een gebruikte naald. Maar ook medewerkers van ambulancediensten, politie en brandweer en in alle mondzorg beroepen bestaat het risico op het oplopen van hepatitis B bij een prik-, snij-, krab-, bijt- of spataccident.

> Lees meer over Hepatitis B

DTP

DTP staat voor difterie, tetanus en polio. Een DTP vaccinatie wordt in de regel genomen om medewerkers te beschermen tegen Tetanus. Bij beroepen met een risico op verontreinigde verwondingen is er risico op tetanus.

> Lees meer over DTP

Kinkhoest

De laatste jaren is er een sterke toename van het aantal kinkhoestgevallen in Nederland. Met name bij zuigelingen kan dit leiden tot ziekenhuisopname en in sommige gevallen zelfs tot de dood. Recent is vanuit de gezondheidsraad het advies gegeven om bepaalde doelgroepen te (her)vaccineren tegen Kinkhoest, zoals medewerkers in de kinderopvang, kraamhulp, en in ziekenhuizen, ter bescherming van jonge baby’s.

> Klik hier voor het advies van de gezondheidsraad

> Lees meer over Kinkhoest

Mazelen

Mazelen is een zeer besmettelijke virusziekte die gepaard gaat met koorts, hoesten, een loopneus, geïrriteerde ogen en uitslag. Complicaties van mazelen kunnen zijn: een middenoorontsteking, een longontsteking en een ontsteking van de hersenen (encefalitis). De vaccinatie tegen Mazelen wordt gegeven in een combinatievaccin tegen Bof, Mazelen en Rubella (rode hond) (BMR vaccin).

> Lees meer over Mazelen