Werkgevers

Griep is de meest voorkomende verzuimreden in Nederland en kan uw bedrijfsproces nadelig beïnvloeden. Griepvaccinatie voorkomt dit en is een effectieve maatregel om uzelf, uw medewerkers én uw bedrijf gezond te houden.

VaccinatieZorg is een landelijk werkende organisatie die jaarlijks bij kleine en grote ondernemingen tienduizenden medewerkers tegen de griep vaccineert. Wij werken samen met Arbo-diensten, verzekeraars en brancheverenigingen om op effectieve wijze het verzuim door griep terug te dringen. VaccinatieZorg verzorgt tevens alle overige bedrijfsvaccinaties zoals Hepatitis A, Hepatitis B en DTP. Voor de volledige werkwijze vindt u onderaan deze pagina een download met meer informatie.

Griepvaccinatie-werkt2Effectiviteit

  • Medewerkers die een griepvaccinatie halen, hebben zelf minder kans op griep.
  • Zo helpt de griepvaccinatie om het aantal medewerkers op de werkvloer op peil te houden.
  • Verminderde uitval van het personeel beschermt de toch al krappe budgetten.
  • Gevaccineerd personeel kan het griepvirus niet overdragen aan patiënten/collega’s/cliënten.
  • Zorgmedewerkers die gevaccineerd zijn met het griepvaccin beschermen hun patiënten tegen de ernstige gevolgen van griep.

VaccinatieZorg voert sinds 1996 bij meer dan 5.000 bedrijven griepvaccinaties uit

Gratis ondersteuning bij inventarisatie via Geengriep.nl

Voor grotere organisaties heeft VaccinatieZorg de website www.geengriep.nl ontwikkeld, waarmee uw medewerkers zich kunnen inschrijven voor een griepvaccinatie. Het gebruik van deze site is kosteloos en bespaart u veel tijd bij het organiseren van de vaccinatie.

Het gebruik van de registratie website GeenGriep.nl is gratis voor alle klanten. GeenGriep.nl is bedoeld voor klanten met veel medewerkers die allen een persoonlijk e-mail adres hebben. Het gebruik van GeenGriep.nl is niet verplicht; u kunt ook kiezen om zelf te inventariseren.

Griepvaccinatie-koffertjeDe website is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel bij het inventariseren naar het aantal deelnemers aan de griepvaccinatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor het aantal vaccinaties waarvoor opdracht gegeven wordt.

Eveneens blijft u verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de medewerkers op het vaccinatietijdstip. Vanuit GeenGriep.nl zullen uitnodigingen per e-mail worden verstuurd. Het kan voorkomen dat bepaalde medewerkers deze niet ontvangen en daarom bevelen wij aan om bijvoorbeeld via prikborden en/of intranet aan de medewerkers kenbaar te maken wanneer de vaccinaties plaatsvinden.