screen
Deze website is niet geoptimaliseerd voor Desktop computers. Bezoek dit adres opnieuw met uw Smartphone browser.
De PrikPunt App werkt op de volgende mobiele platforms:
screen
Mogelijk gemaakt door VaccinatieZorg

Contact

Over KNMT-PrikPunt

KNMT-PrikPunt is een dienst van de KNMT die wordt uitgevoerd door VaccinatieZorg B.V. KNMT-PrikPunt kan worden afgenomen als module naast het lidmaatschap van de KNMT en maakt standaard deel uit van de KNMT-Verzuimcombinatie.

Meer weten over KNMT-PrikPunt?

Klik hier voor meer informatie.

KNMT logo

Ledenservice
Tel: 030 - 60 76 380
E-mail: LS@knmt.nl
Fax: 030 - 60 48 994


Over VaccinatieZorg

VaccinatieZorg is een landelijk werkende organisatie. Wij werken samen met artsen en verpleegkundigen die op de werkplek (of thuis) vaccinaties of een bloedafname kunnen verzorgen. Daarnaast heeft PrikPunt samenwerkingsafspraken met ziekenhuizen, bloedafnamediensten en laboratoria in heel Nederland, om een snelle afhandeling van een prikaccident te garanderen. VaccinatieZorg biedt ook advies na (werk-gerelateerd) contact met een MRSA besmette cliënt/patiënt en bij het oplopen van een tekenbeet tijdens het werk. VaccinatieZorg logo


Over De Amersfoortse

Wanneer u met een ziektegeval te maken krijgt is het van groot belang het verzuim te beperken en de zieke werknemer optimaal te begeleiden. Om dit conform de wettelijke voorschriften te vervullen is naast tijd en energie, specialistische kennis en kunde noodza-kelijk. Met de KNMT-Verzuimcombinatie, dé integrale benadering van verzuimdienstver-lening, krijgt u als praktijkhouder op al deze fronten hulp.

VaccinatieZorg logo