AVG / FG

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De AVG is een verordening, die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt, ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze verordening heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze verordening geldt specifieke regelgeving voor de privacy in de gezondheidszorg.

VaccinatieZorg B.V. is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers die bellen met een hulpvraag. In dit kader verwijst VaccinatieZorg naar de Privacyverklaring.

Functionaris Gegevensbescherming

Voor ondersteuning bij de uitvoering van de AVG heeft VaccinatieZorg B.V. de expertise van Stichting Privacyzorg ingeschakeld. De functionaris gegevensbescherming (FG) voor VaccinatieZorg is verbonden aan Stichting Privacyzorg.

De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert VaccinatieZorg B.V. over de privacywetgeving. Het toegekende FG-nummer is FG001774.

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. U bent met PrikPunt verzekerd van gedegen advies en zorgvuldige begeleiding bij een prikaccident.

Lees verder...

Beroepsrisico vaccinatie

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriƫn en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie.

Lees verder...

Griep? Geen grap!

Griep is een vervelende ziekte die je vaak dagenlang in bed houdt. Meestal loop je griep op aan het einde van de wintermaanden of soms aan het begin van de lente. Uiteraard is griep vervelend voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.

Lees verder...