Beroepsrisico vaccinatie

Beroepsrisico vaccinaties

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie en de mensen die er werken. Uitgangspunt daarbij is de Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Als goed werkgever neemt u uw verantwoordelijkheid voor de gevolgen van arbeidsrisico’s. Niet alleen voor alle medewerkers, maar ook voor uitzendkrachten en stagiaires en zelfs bezoekers.

"Als goed werkgever neemt u uw verantwoordelijkheid voor de gevolgen van arbeidsrisico’s."

Medewerkers met een verhoogd beroepsrisico op infectieziekten als hepatitis A of hepatitis B en tetanus, krijgen het advies zich te laten vaccineren. Daarmee vervult u uw zorgplicht als goed werkgever en optimaliseert u de inzet van uw medewerkers. VaccinatieZorg ondersteunt u daarbij.

Hepatitis A

Besmetting met hepatitis A kan op verschillende manieren gebeuren. Het hepatitis A virus wordt met de ontlasting uitgescheiden. Besmetting vindt met name plaats via besmet water en voedsel, maar het kan ook via besmette voorwerpen en handen. Mensen die voor hun beroep in aanraking komen met afvalwater zoals rioolwerkers en medewerkers van een afvalwaterzuivering lopen reëel gevaar van besmetting.

> Lees meer over Hepatitis A

Kinkhoest

De laatste jaren is er een sterke toename van het aantal kinkhoestgevallen in Nederland. Met name bij zuigelingen kan dit leiden tot ziekenhuisopname en in sommige gevallen zelfs tot de dood. Recent is vanuit de gezondheidsraad het advies gegeven om bepaalde doelgroepen te (her)vaccineren tegen Kinkhoest, zoals medewerkers in de kinderopvang, kraamhulp, en in ziekenhuizen, ter bescherming van jonge baby’s.

> Lees meer over Kinkhoest

Hepatitis B

Besmetting met Hepatitis B kan op verschillende manieren gebeuren. Het Hepatitis B virus wordt overgedragen door contact met menselijk bloed bij bijvoorbeeld prikaccidenten in de zorg of schoonmakers en gemeentewerkers die zich prikken aan een gebruikte naald. Maar ook medewerkers van ambulancediensten, politie en brandweer en in alle mondzorg beroepen bestaat het risico op het oplopen van hepatitis B bij een prik-, snij-, krab-, bijt- of spataccident.

> Lees meer over Hepatitis B

DTP

DTP staat voor difterie, tetanus en polio. Een DTP vaccinatie wordt in de regel genomen om medewerkers te beschermen tegen Tetanus. Bij beroepen met een risico op verontreinigde verwondingen is er risico op tetanus.

> Lees meer over DTP

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. U bent met PrikPunt verzekerd van gedegen advies en zorgvuldige begeleiding bij een prikaccident.

Lees verder...

Beroepsrisico vaccinatie

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie.

Lees verder...

Griep? Geen grap!

Griep is een vervelende ziekte die je vaak dagenlang in bed houdt. Meestal loop je griep op aan het einde van de wintermaanden of soms aan het begin van de lente. Uiteraard is griep vervelend voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.

Lees verder...