Privacyverklaring

Privacyverklaring VaccinatieZorg B.V.

VaccinatieZorg kan persoonsgegevens van u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van VaccinatieZorg, en/of omdat u deze invult op het contactformulier op de website van VaccinatieZorg en deze aan ons verstrekt.

VaccinatieZorg kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • BSN
 • naam werkgever (organisatie) en werklocatie
 • specifieke informatievraag
 • foto’s
 • medische anamnese
 • Waarom heeft VaccinatieZorg gegevens nodig
 • VaccinatieZorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.
 • En om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

De verwerking van uw persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn om u medisch volgens protocol te kunnen adviseren/behandelen en voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor (bijvoorbeeld) de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Hoe lang bewaart VaccinatieZorg uw gegevens

VaccinatieZorg houdt zich aan de wettelijke gestelde regels rondom bewaarplicht met daarin voorgeschreven bewaartermijnen van documenten en medische gegevens. Heeft u hierover vragen neem dan contact op.

Delen met anderen

VaccinatieZorg verstrekt uw persoonsgegevens e/o medische gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met u is afgesloten, of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Website

De website van VaccinatieZorg is informatief, VaccinatieZorg probeert de informatie actueel te houden, maar aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

VaccinatieZorg genereert geen datagegevens uit de website bezoeken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vaccinatiezorg.nl VaccinatieZorg zal zo spoedig mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

VaccinatieZorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofd wijzigen tegen te gaan. De website van VaccinatieZorg maakt gebruik van een betrouwbaar Certificaat om te borgen dat persoonlijke gegevens niet in verkeerde handen vallen.

Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. Ook indien u aanvullende vragen heeft over de beveiliging van de door VaccinatieZorg verzamelde gegevens, neem dan contact op via een van ondergenoemde mogelijkheden.

Functionaris Gegevensbescherming

VaccinatieZorg heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert VaccinatieZorg over de privacywetgeving. De FG voor VaccinatieZorg is verbonden aan Stichting Privacyzorg.

Postadres

VaccinatieZorg B.V.
Langakker 5c
5371 EV Ravenstein

Bezoekadres

VaccinatieZorg B.V.
Langakker 5c
5371 EV Ravenstein

Email: info@vaccinatiezorg.nl
Website: www.vaccinatiezorg.nl
Telefoon: 0486 - 41 72 72 (kantoor: ma - vr van 09.00 - 17.00)

Kamer van Koophandel: 16083298

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. U bent met PrikPunt verzekerd van gedegen advies en zorgvuldige begeleiding bij een prikaccident.

Lees verder...

Beroepsrisico vaccinatie

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie.

Lees verder...

Griep? Geen grap!

Griep is een vervelende ziekte die je vaak dagenlang in bed houdt. Meestal loop je griep op aan het einde van de wintermaanden of soms aan het begin van de lente. Uiteraard is griep vervelend voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.

Lees verder...