FAQ

De meest gestelde vragen over griepvaccinatie

Nee, dit kan niet. Antibiotica werken alleen bij bacteriën en niet bij virussen. Influenza wordt veroorzaakt door een virus waartegen antibiotica niet werken.

Nee, in dat geval niet. Een allergie voor kippenei-eiwit komt heel zelden voor. Als u zonder problemen producten kunt eten waar kippenei-eiwit in zit, zoals ei, pannenkoek of cake dan is een allergie niet waarschijnlijk. Bespreek in geval van een allergie voor kippen-eiwit eerst met uw eigen huisarts of het verstandig is om een Influenzavaccin te halen.

Omdat influenzavirussen regelmatig veranderen (muteren), is het nodig elk jaar opnieuw het Influenzavaccin te halen. Heeft u influenza gehad of heeft u een Influenzavaccin gekregen? Dan maakt uw lichaam alleen afweerstoffen voor deze influenzavirussen aan.

Dit is niet mogelijk, omdat er alleen kleine deeltjes van dode virussen in het Influenzavaccin zitten. Deze dode deeltjes zijn onschadelijk en kunnen geen influenza veroorzaken.

Ook al voel je je gezond, je kan snel en erg ziek worden door de influenza. Het Influenzavaccin zorgt voor een hogere weerstand tegen influenza en zorgt ervoor dat je minder ernstig ziek wordt.

  • De griep hebben is niet prettig voor zowel de medewerker als de werkgever. De medewerker ligt 5 tot 10 dagen ziek in bed en kan niet deelnemen aan het arbeidsproces, maar ook niet aan zijn eigen sociale leven; kinderen moeten naar school, sportcompetitie loopt gevaar, vakantie moet uitgesteld of afgezegd worden.
  • Het werk moet toch doorgang vinden. Werkgever moet in sommige gevallen op zoek naar een vervanger of loopt zelfs omzet mis. Werknemer zal tegen een achterstand aanlopen die hij moet inhalen.
  • Financieel gezien levert iedere geïnvesteerde euro in griepvaccinatie ongeveer vier euro op in minder ziekteverzuim. VaccinatieZorg hanteert een model van Nyfer, het onderzoeksinstituut van Nijenrode, voor het berekenen van de kostenvoordelen. Een kosteneffectiviteitberekening en een exemplaar van het door Nyfer opgestelde rapport worden u kosteloos toegestuurd.

De influenzavaccinatie heeft slechts zelden nare bijwerkingen. Uit gegevens van Lareb blijkt dat de eventuele bijwerkingen van het Influenzavaccin vooral mild van aard zijn. Het Influenzavaccin kan op de 1e dag wat pijn, roodheid en dikte op de arm veroorzaken. Dit gaat na 1-2 dagen vanzelf over. Soms kunnen mensen zich na de 1e dag niet zo lekker voelen maar dat is een normale onschuldige reactie van het lichaam op de inenting.

U ontvangt een gezondheidsverklaring waarop wij enkele vragen stellen voorafgaand aan de influenzavaccinatie. De meeste mensen kunnen zonder probleem gevaccineerd worden. Er zijn een paar uitzonderingsgevallen:

  • In geval van koorts mag u het Influenzavaccin pas halen als u geen koorts meer hebt, in geval van verkoudheid kan de influenzavaccinatie gewoon worden toegediend.
  • Gebruikt u prednison dan adviseren wij u om de Influenzavaccinatie uit te stellen en te overleggen met uw huisarts.
  • Bent u allergisch voor kippenei-eiwit of de antibiotica Gentamicine of Neomycine, dan kunt u een allergische reactie krijgen; overleg in dat geval met uw huisarts hoe u toch ingeënt kunt worden.

Het advies voor deze doelgroep is volgens het RIVM om zich te laten vaccineren. VaccinatieZorg ondersteunt dit advies, maar raadt aan om dit via de eigen huisarts te regelen.

VaccinatieZorg vaccineert uitsluitend met artsen! In sommige gevallen kan een vaccinatie leiden tot bijvoorbeeld een flauwte aanval of in zeer zeldzame gevallen een allergische reactie. Een arts weet dan precies hoe te handelen en kan eventueel medicamenten toedienen.

Uiteraard helpt vaccineren alleen goed bij Influenza maar een vaccinatie zorgt ook voor een hogere weerstand in het algemeen waardoor de kans op een hevige verkoudheid ook minder wordt.

Ja en nee. Ja, omdat het lichaam dan weer geprikkeld wordt om antistoffen aan te maken. Nee, omdat juist op het moment dat je de griep krijgt je deze antistoffen al nodig hebt. Door vaccinatie prikkel je het afweersysteem en ben je optimaal voorbereid tegen het griepvirus. Daarnaast is het zo dat je er niets aan hebt als je met koorts en eventueel complicaties in bed ligt. Een griepvaccinatie heeft exact hetzelfde resultaat als een keertje de griep krijgen alleen zonder het vervelende ziekteproces.

Nee, absoluut niet. Bij vaccinatie wordt een klein beetje inactief virus ingebracht waardoor het afweersysteem geprikkeld wordt om antistoffen aan te maken. Het inactieve virus kan absoluut geen griep veroorzaken. Wel kan het zo zijn dat je je iets slapper voelt de dag(en) na de vaccinatie omdat je lichaam antistoffen moet aanmaken.

Het Mexicaanse griepvirus dat in 2009 rondwaarde in Europa is inmiddels verder geëvolueerd. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelt het vaccin ieder jaar weer opnieuw samen. Delen van het Mexicaanse griepvirus uit 2009 vormen de ingrediënten van het vaccin dat dit jaar door VaccinatieZorg gebruikt wordt. Gelukkig heeft de Mexicaanse griep in 2009 niet voor de vele gevreesde slachtoffers gezorgd. Wel zijn relatief veel mensen buiten het normale griepseizoen (februari/maart) flink ziek geweest.

Griep is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen die wordt veroorzaakt door het influenzavirus. In het dagelijks spraakgebruik worden allerlei ziekten waarbij verkoudheid, hoesten en koorts optreden griep of influenza genoemd.

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. U bent met PrikPunt verzekerd van gedegen advies en zorgvuldige begeleiding bij een prikaccident.

Lees verder...

Beroepsrisico vaccinatie

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie.

Lees verder...

Griep? Geen grap!

Griep is een vervelende ziekte die je vaak dagenlang in bed houdt. Meestal loop je griep op aan het einde van de wintermaanden of soms aan het begin van de lente. Uiteraard is griep vervelend voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.

Lees verder...