Over Kinkhoest

Kinkhoest

Wat is kinkhoest?
Kinkhoest is een zeer besmettelijke bacteriële infectie van de luchtwegen. De kinkhoestbacterie zit in de keel van iemand die een besmet is. Door hoesten, niezen en praten komen kleine druppeltjes met de bacterie in de lucht. Wanneer andere mensen deze kleine druppeltjes inademen, kunnen ze besmet worden. De kans op besmetting is het grootst in het begin van de ziekte. Dan is vaak nog niet duidelijk dat de patiënt kinkhoest heeft. Patiënten blijven besmettelijk tot vier weken na het begin van de typische kinkhoestaanvallen.

Waarom vaccineren? 
De laatste jaren is er een sterke toename van het aantal kinkhoestgevallen in Nederland. Met name bij zuigelingen kan dit leiden tot ziekenhuisopname en in sommige gevallen zelfs tot de dood.

Bij de GGD worden per jaar tussen de drieduizend en tienduizend gevallen van kinkhoest gemeld. In werkelijkheid ligt het aantal veel hoger. Uit een Nederlandse studie (Pienter 2 onderzoek) blijkt dat negen procent van de volwassenen aan kinkhoest heeft geleden zonder dat zelf te weten. Van alle patiënten worden er jaarlijks twee- tot driehonderd opgenomen in het ziekenhuis. Ongeveer zeventig procent daarvan zijn kinderen jonger dan zes maanden. Aangezien zuigelingen pas vier weken na de derde vaccinatie uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) optimaal beschermd zijn tegen kinkhoest, dat wil zeggen op de leeftijd van vijf à zes maanden, kunnen deze kinderen alleen op indirecte manier beschermd worden. Bijvoorbeeld door personen te vaccineren die privé of beroepsmatig contact hebben met deze groep.

Door uw medewerkers te vaccineren, wordt de overdracht van volwassene naar kind voorkomen.

Kinderopvangmedewerkers
Medewerkers in de kinderopvang zijn bij uitstek de groep die in contact staat met zeer jonge kinderen. Door uw medewerkers te vaccineren, wordt de overdracht van volwassene naar kind voorkomen. Voor ouders is het van toegevoegde waarde te weten dat hun kinderen binnen uw organisatie zijn beschermd tegen kinkhoest. In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde heeft onlangs een aanbeveling gestaan om zorgverleners die regelmatig contact hebben met zuigelingen te vaccineren.

Tarieven

De kinkhoestvaccinatie bestaat uit slechts één vaccinatie (booster-DKTP) waarmee u ongeveer tien jaar beschermd bent en daarmee dus ook de allerkleinsten rondom u. De kosten voor de DKTP vaccinatie zijn afhankelijk van het aantal medewerkers en het aantal locatiebezoeken en een eventuele combinatie met andere vaccinaties. Neemt u contact op met ons voor advies en een offerte op maat.

Kinkhoest Folder PDF

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. U bent met PrikPunt verzekerd van gedegen advies en zorgvuldige begeleiding bij een prikaccident.

Lees verder...

Beroepsrisico vaccinatie

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie.

Lees verder...

Griep? Geen grap!

Griep is een vervelende ziekte die je vaak dagenlang in bed houdt. Meestal loop je griep op aan het einde van de wintermaanden of soms aan het begin van de lente. Uiteraard is griep vervelend voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.

Lees verder...