Huisartsen Module

Huisartsenpraktijk Module

PrikPunt: ondersteuning bij prikaccidenten van artsen en medewerkers van huisartspraktijken

Artsen en medewerkers in de huisartsenpraktijk lopen tijdens hun werk risico op een prikaccident. Dan ontstaat mogelijk een praktisch probleem: er zitten immers patiënten in de wachtkamer. En een ethische kwestie: wilt u als huisarts uw eigen medewerkers behandelen? VaccinatieZorg biedt met de PrikPunt Huisartsenpraktijkmodule 24 uur per dag een professionele diagnose, deskundig advies en zo nodig/desgewenst een medische interventie voor artsen en medewerkers van de praktijk.

Prikaccident is een verzamelnaam voor prik-, snij-, bijt-, krab- of spatongevallen waarbij iemand risico loopt op bloed-overdraagbare aandoeningen (Hepatitis B, Hepatitis C en HIV). Besmetting is gevaarlijk voor de verwonde, maar soms ook voor de bron bij een wederkerig accident. Snel handelen is dus belangrijk.

Wat is PrikPunt?

PrikPunt van VaccinatieZorg BV is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt bij werk gerelateerde prikaccidenten. Met een werk gerelateerd accident kunnen medewerkers 24 uur per dag, 7 dagen per week, bij de meldlijn terecht. PrikPunt is bereikbaar op 088 - 774 54 63 en wordt bemand door BIG geregistreerde verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid voor deze dienstverlening. Tevens beschikken wij over artsen microbioloog op de achterwacht.

Werknemers kunnen 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht bij ons landelijk meld- en adviespunt.

Aan de hand van het LCI protocol van het RIVM bepalen de we, eventueel in overleg met een arts microbioloog, welk risico een medewerker loopt op besmetting met hepatitis B, hepatitis C of HIV. Zo nodig en indien gewenst regelen wij de eerste acute medische interventie op locatie. Onze arts microbiologen kunnen eventueel doorverwijzen naar een HIV behandelaar in de regio. PrikPunt registreert alle binnengekomen meldingen en evalueert deze met een externe epidemioloog. Dit bevordert de kwaliteit van de dienstverlening en geeft belangrijke informatie om prikaccidenten te voorkomen. Tevens worden cijfers aangeleverd voor onderzoek aan het RIVM. PrikPunt heeft raamovereenkomsten met alle brancheverenigingen in de zorg en handelt voor een derde van de zorginstellingen in Nederland alle prikaccidenten af. Dat zijn ruim 3.000 prikaccidenten per jaar.

Huisartsenmodule PrikPunt

Vaak wordt een prikaccident binnen de huisartsenpraktijk als een logistiek en administratief probleem gezien. Daarnaast is doorgaans de incidentie zo laag dat het lastig is om er veel ervaring mee op te doen. Bovendien behandelen huisartsen liever geen eigen personeel. Regelmatig krijgt PrikPunt ook doorverwijzingen via huisartsen van verwonden die zich bij de praktijk gemeld hebben. PrikPunt heeft goede ervaringen in de samenwerking met huisartsen bij de eerste acute medische interventie van derden, waarbij PrikPunt de regie voert en voor overleg beschikbaar is. Denk hierbij aan het verzorgen van een hepatitis B vaccinatie of het toedienen van immunoglobuline.

Voor de artsen en medewerkers van de huisartsenpraktijk zelf biedt PrikPunt een aantrekkelijke contractmodule aan. Tegen een sterk gereduceerd tarief kan de praktijk overeenkomst afsluiten voor de dienstverlening van PrikPunt. In de module, met een looptijd van 1 jaar, zijn abonnementskosten en een meldingstarief opgenomen. De kosten voor een eerste acute medische interventie worden - indien van toepassing en bij coördinatie door PrikPunt - apart in rekening gebracht. Wij zetten daarbij ons regionaal netwerk in of we komen zelf op locatie voor een snelle interventie. Het staat de praktijk natuurlijk altijd vrij om dit zelf te regelen.

Aansluiten bij PrikPunt?

Via de pagina Info kunt u een aanmeldformulier aanvragen voor de Huisartsenmodule. U kunt ook telefonisch contact opnemen via 0486 41 72 72 of een e-mail sturen naar info@vaccinatiezorg.nl

Info Huisartsen Module PDF

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. U bent met PrikPunt verzekerd van gedegen advies en zorgvuldige begeleiding bij een prikaccident.

Lees verder...

Beroepsrisico vaccinatie

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie.

Lees verder...

Griep? Geen grap!

Griep is een vervelende ziekte die je vaak dagenlang in bed houdt. Meestal loop je griep op aan het einde van de wintermaanden of soms aan het begin van de lente. Uiteraard is griep vervelend voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.

Lees verder...