MRSA

PrikPunt ontzorgt: MRSA dienstverlening

Waarom MRSA beleid?

De Meticilline Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA) is de meest bekende resistente bacterie die zich verspreidt in de gezondheidszorg. Werknemers in de zorg kunnen via contact met een besmette cliënt risico lopen op besmetting met MRSA. Hoewel zorgmedewerkers zelf vaak niet ziek worden van de MRSA-bacterie, kunnen ze de bacterie wel overdragen. Hiermee vormen zij een risico voor mensen met een verminderde weerstand, zoals patiënten en cliënten. Een MRSA-besmetting vraagt om adequaat advies en specialistische ondersteuning. Met een aansluiting voor onze MRSA dienstverlening draagt u zorg voor uw medewerkers én patiënten. PrikPunt ontzorgt bij goed werkgeverschap.

Wat is MRSA? MRSA - de ziekenhuisbacterie - is de meest bekende resistente bacterie die infecties kan veroorzaken bij mensen met een verminderde weerstand. De bacterie is niet gevoelig (resistent) voor bepaalde veel gebruikte antibiotica. Infecties kunnen bij besmetting alleen worden behandeld met zogenaamde 2elijns antibiotica.

Wat moet ik doen bij een mogelijke MRSA besmetting?

Als er een kans is dat u tijdens/door uw werk besmet bent geraakt met MRSA, bel dan met de PrikPunt meldlijn: 088  774 54 63. Ook als u er zelf niet ziek van bent, kunt u een risico voor cliënten of patiënten vormen. De PrikPunt verpleegkundige neemt samen met u de situatie door en bepaalt of het nodig is om kweken af te nemen. Dit gebeurt aan de hand van officiële richtlijnen. De verpleegkundige kan ook een van onze artsen-microbioloog raadplegen. We leggen uit wat er verder moet gebeuren en geven advies of u aan het werk kunt blijven. Zo nodig sturen we u kweekmateriaal op met een instructie.

Hoe kunt u besmet raken?

  • U heeft in contact gestaan met een MRSA-besmette patiënt
  • U heeft recent in een buitenlands ziekenhuis of verpleeghuis gewerkt
  • U heeft onlangs in een buitenlands ziekenhuis gelegen
  • U heeft recent in het buitenland een medische behandeling ondergaan
  • U bent in het verleden met MRSA besmet geraakt
  • U werkt mee of woont op een bedrijf voor intensieve veehouderij (kalveren, vleeskuikens of varkens)

De MRSA dienstverlening

De MRSA dienstverlening van VaccinatieZorg is bedoeld voor werknemers in de gezondheidszorg die mogelijk besmet zijn geraakt met MRSA. De PrikPunt meldlijn biedt een risico-inschatting, advies en verstrekt kweekmateriaal. Voor de MRSA-dienstverlening kunt u als werkgever een contract afsluiten. Tevens nemen wij ook op incidentele basis meldingen in behandeling. We lichten graag een en ander toe en verstrekken u op aanvraagtarieven of een offerte.

Meer weten?

Voor meer informatie over PrikPunt of de MRSA dienstverlening of het maken van een afspraak neemt u contact op met ons.

MRSA (Werkgever) PDFMRSA (Werknemer) PDF

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. U bent met PrikPunt verzekerd van gedegen advies en zorgvuldige begeleiding bij een prikaccident.

Lees verder...

Beroepsrisico vaccinatie

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie.

Lees verder...

Griep? Geen grap!

Griep is een vervelende ziekte die je vaak dagenlang in bed houdt. Meestal loop je griep op aan het einde van de wintermaanden of soms aan het begin van de lente. Uiteraard is griep vervelend voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.

Lees verder...