Klachten

Klachten

Indien u een klacht heeft, laat het ons weten. Alleen dan kunnen wij uw klacht verhelpen en ervan leren.

Betreft de klacht een gemaakte afspraak tussen VaccinatieZorg en uw organisatie, dan kunt u in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon binnen VaccinatieZorg.

Is uw klacht van een andere orde, u heeft geen contactpersoon bij VaccinatieZorg of u komt er samen met uw contactpersoon niet uit, dan kan uw klacht ingediend worden bij het secretariaat van VaccinatieZorg via e-mail, post of telefonisch. Het secretariaat draagt er zorg voor dat uw klacht binnen 2 werkdagen (ma-vr) bij de klachtenfunctionaris komt.

Let op! Bij klachten over het landelijke COVID-19 programma en het vaccineren bij de GGD kunnen wij u niet helpen. We verwijzen u hiervoor graag door naar het RIVM en/of uw regionale GGD.

Per e-mail: info@vaccinatiezorg.nl (vermeld in de ‘Onderwerp regel’ dat het een klacht betreft)

Per post: VaccinatieZorg B.V.
Ter attentie van de Klachtenfunctionaris
Langakker 5c
5371 EV Ravenstein

Telefonisch: 0486 – 41 72 72

Neemt u – voor een snelle afhandeling – in ieder geval de volgende zaken op in uw klacht:

  • uw naam, adres en telefoonnummer (eventueel mailadres)
  • de datum waarop u de klacht indient
  • de datum van de gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft
  • een duidelijke omschrijving van de klacht

PrikPunt

PrikPunt is het landelijke 24-uurs meld- en adviespunt van VaccinatieZorg voor prik-, snij-, bijt-, spat- of krabaccidenten op het werk. U bent met PrikPunt verzekerd van gedegen advies en zorgvuldige begeleiding bij een prikaccident.

Lees verder...

Beroepsrisico vaccinatie

In sommige beroepen komen medewerkers vaker dan gemiddeld in aanraking met allerlei bacteriën en virussen (biologische agentia). Daarmee is blootstelling aan biologische agentia een arbeidsrisico voor de organisatie.

Lees verder...

Griep? Geen grap!

Griep is een vervelende ziekte die je vaak dagenlang in bed houdt. Meestal loop je griep op aan het einde van de wintermaanden of soms aan het begin van de lente. Uiteraard is griep vervelend voor jezelf, maar ook voor iedereen om je heen.

Lees verder...