Archieven

Ik ben allergisch voor kippenei-eiwit, mag ik een Influenzavaccin krijgen?

Nee, in dat geval niet. Een allergie voor kippenei-eiwit komt heel zelden voor. Als u zonder problemen producten kunt eten waar kippenei-eiwit in zit, zoals ei, pannenkoek of cake dan is een allergie niet waarschijnlijk. Bespreek in geval van een allergie voor kippen-eiwit eerst met uw eigen huisarts of het verstandig is om een Influenzavaccin te halen.

Wat levert de griepvaccinatie op?

  • De griep hebben is niet prettig voor zowel de medewerker als de werkgever. De medewerker ligt 5 tot 10 dagen ziek in bed en kan niet deelnemen aan het arbeidsproces, maar ook niet aan zijn eigen sociale leven; kinderen moeten naar school, sportcompetitie loopt gevaar, vakantie moet uitgesteld of afgezegd worden.
  • Het werk moet toch doorgang vinden. Werkgever moet in sommige gevallen op zoek naar een vervanger of loopt zelfs omzet mis. Werknemer zal tegen een achterstand aanlopen die hij moet inhalen.
  • Financieel gezien levert iedere geïnvesteerde euro in griepvaccinatie ongeveer vier euro op in minder ziekteverzuim. VaccinatieZorg hanteert een model van Nyfer, het onderzoeksinstituut van Nijenrode, voor het berekenen van de kostenvoordelen. Een kosteneffectiviteitberekening en een exemplaar van het door Nyfer opgestelde rapport worden u kosteloos toegestuurd.

Is er kans op bijwerkingen bij de influenzavaccinatie?

De influenzavaccinatie heeft slechts zelden nare bijwerkingen. Uit gegevens van Lareb blijkt dat de eventuele bijwerkingen van het Influenzavaccin vooral mild van aard zijn. Het Influenzavaccin kan op de 1e dag wat pijn, roodheid en dikte op de arm veroorzaken. Dit gaat na 1-2 dagen vanzelf over. Soms kunnen mensen zich na de 1e dag niet zo lekker voelen maar dat is een normale onschuldige reactie van het lichaam op de inenting.

Mag iedereen gevaccineerd worden?

U ontvangt een gezondheidsverklaring waarop wij enkele vragen stellen voorafgaand aan de influenzavaccinatie. De meeste mensen kunnen zonder probleem gevaccineerd worden. Er zijn een paar uitzonderingsgevallen:

  • In geval van koorts mag u het Influenzavaccin pas halen als u geen koorts meer hebt, in geval van verkoudheid kan de influenzavaccinatie gewoon worden toegediend.
  • Gebruikt u prednison dan adviseren wij u om de Influenzavaccinatie uit te stellen en te overleggen met uw huisarts.
  • Bent u allergisch voor kippenei-eiwit of de antibiotica Gentamicine of Neomycine, dan kunt u een allergische reactie krijgen; overleg in dat geval met uw huisarts hoe u toch ingeënt kunt worden.