Disclaimer

Disclaimer

VaccinatieZorg besteedt voortdurend zorg en aandacht aan deze website. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie niet volledig of niet actueel is. De informatie op de site wordt door ons periodiek aangevuld en gewijzigd.

De op onze website geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik wordt gemaakt, gebeurt dat voor eigen rekening en risico.

Volledigheidshalve wijzen wij erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VaccinatieZorg. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.